Demokrati vs hatprat

Å stoppe hatprat bidrar til demokrati

Å fremme demokrati er en av målsetningene i FNs bærekraftsmål. Vi kan ikke bekjempe fattigdom og ulikheter hvis ikke alle kan eller våger å delta i debatten. Og det er faktisk sånn at hatprat undergraver demokratiet fordi det skremmer mennesker fra å delta i samfunnsdebatten.

Det er viktig på kunne være uenig uten på ødelegge debatten. Disse tipsene som du finner nedenfor fant vi på nettsidene til Bufdir. Og det er viktig å huske at noen ytringer kan ha negative konsekvenser, selv om de er lovlige.

  • Det er en fordel å ha greie på det det som blir diskutert. Sett deg inn i saken først. God oversikt over fakta og bakgrunn for saken gjør det enklere både å danne seg en egen mening og argumentere for den
  • La andre si hva de mener, selv om du er uenig med dem
  • Hold deg til temaet
  • Ikke gå til personangrep på dem du diskuterer med. Negative beskrivelser om utseende eller andre kjennetegn og trusler er eksempler på personangrep
  • Prøv å forstå hvorfor meningsmotstanderne mener noe annet enn deg. Spør hvorfor! Dersom ingen interesserer seg for hvorfor de andre mener det de gjør blir det heller ingen debatt
  • Forklar meningene dine, ikke bare gjenta dem. Hvorfor mener du det du mener?
  • Svar på saklig kritikk
  • Du må ikke vinne hver eneste diskusjon. Det er lov å være uenig (kilde:Bufdir.no)

Legg igjen en kommentar