Stopp hatprat i Øvre Eiker

Slik gjør Stopp Hatprat en forskjell

Stopp Hatprat gir unge mennesker og ungdomsorganisasjoner verktøy, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å gjenkjenne hatprat og handle mot menneskerettighetsbrudd på nett.

Selv om kampanjen i første rekke retter seg mot de unge ser vi at de voksne også trenger de samme verktøyene. Stopp Hatprat i Øvre Eiker stiller derfor gjerne opp for alle organisasjoner som vil adressere disse utfordringene.

I tillegg til denne nettsiden finner du oss på Facebook og Instagram.

Mål for den nasjonale bevegelsen Stopp Hatprat

  • Å skape økt bevissthet rundt hatprat på nett og de skadevirkningene det har for demokrati og enkeltpersoner
  • Å fremme medie- og internettferdigheter
  • Å støtte unge personer til å stå opp for menneskerettigheter på og av nettet
  • Å senke aksept for hatprat på nett
  • Å etablere et ungdomsnettverk som kan stå opp for menneskerettigheter
  • Å kartlegge hatprat på nett og utvikle verktøy for å bekjempe det
  • Å støtte og vise solidaritet til personer som rammes av og målgrupper for hatprat på nett
  • Å drive påvirkningsarbeid for utviklingen av og konsensus om europeisk og norsk politikk for å bekjempe hatprat
  • Å styrke ungdomsdeltakelse i hvordan internett styres og skape et inkluderende nettsamfunn

Ungdomsarbeidere fra U18 Øvre Eiker er en del av praktikernettverket til Stopp Hatprat, og kan bidra hvis din organisasjon vil ta tak i dette temaet.

Legg igjen en kommentar